Yenilikçilik, parayla değil; sahip olduğunuz insanların tutum ve davranışları, şirketi nasıl yönettiğiniz ve bu felsefeyi ne kadar içselleştirdiğinizle ilgili bir iştir. Basta çalışanlarımızın ve müşterilerimizin ama ayni zamanda tedarikçilerimizin de önemli yenilikçi ortaklarımız ve kaynaklarımız arasında olduğunu idrak ettiğimiz sürece bir şirketi inovatif bir şirkete dönüştürebiliriz.

Add Comment